Kommunale sysler

Tålmodighed er en dyd

Grunden er vores. Nu skal vi bygge…efter vi har søgt alskens tilladelser.

Vi venter på overslag fra Bozel, som forhåbentligt kan lægge grundlag for en ansøgning om landzonetilladelse.

I den forbindelse har jeg ringet til kommunen, igen, for at høre, hvordan processen forløber. Jeg forestillede mig, vi kunne rive huset ned, mens vi venter på tilladelse til at bygge. Men nej. Det skal ikke være nemt. Får du en nedrivningstilladelse, kan du umiddelbart gå i gang med at rive det eksisterende hus ned. Du skal bare være opmærksom på, det ikke er sikkert, du får lov til at opføre et nyt hus, når det andet først er revet ned. Derfor skal du have en landzonetilladelse først, for at sikre dig, du må opføre noget nyt.

Landzonetilladelsen:

Kommunen skal bruge m2, situationsplan, facadetegning og luftfoto af oprindeligt hus og fremtidige hus. Det fremtidige hus må ikke placeres mere end 20 meter væk fra det oprindelige hus. Først skal det til vurdering hos kommunen, hvor en enkelt person tager stilling til sagen. Dernæst skal det i nabohøring. Naboerne har 14 dage til indsigelser. Herefter skal sagen i høring hos et udvalg, der holder møde en gang om måneden. Damen fra kommunekontoret gjorde mig opmærksom på, at næste tilgængelig møde er i september. De skal have alle papirer seks uger før mødet. FIRE uger efter udvalgsmødet kan du, såfremt din sag er godkendt af alle nødvendige parter, få din nedrivningstilladelse.

Herefter skal du søge byggetilladelse, som estimeres til 30 dage.

Planen er nu at få Bozels facadetegning og formulere en velskrevet mail til kommunen, hvor vi fremhæver Greves kommunalplan. (Heri beskrives det, hvordan kommunen ønsker at fokusere på alternative energikilder. Vi konkluderer, det må resultere i en anelse alternativ byggestil.)

Konklusionen må således være, at vi ikke kommer i gang med at bygge før sent oktober/start november, og at tålmodighed således er en dyd!

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial