Alternativ energi

Solceller – to buy or not to buy

Solceller – den gamle versus den nye ordning

Solceller

 

Så er det ved at være sidste chance for at komme med på den gamle ordning. På tirsdag siges det, lovforslaget bliver vedtaget, hvorfra man kun kan komme med på den nye ordning.

Åbenlyse fordele ved den gamle ordning er selvfølgelig nettomålerordningen, statsstøtte og afskrivning gennem erhverv.

Den nye ordning medfører, at der ikke på årsbasis, men på timebasis opgøres, hvor meget strøm man har produceret. Da man kun producerer strøm i dagtimerne, hvor de fleste er på arbejde og derfor ikke har brug for strøm, er dette ikke rentabelt, eftersom at prisen for at købe strøm er højere, end den pris man får for det, man sælger.

Kravene fra regeringen

Overgangsordningen gælder for de anlæg, som er nettilsluttet frem til dagen før lovforslagets fremsættelse samt for de anlæg, som overholder alle følgende kriterier:

  • At der er indgået bindende aftale om køb inden fremsættelsesdagen.
  • At netselskabet har modtaget anmeldelse af anlægget inden 30 dage efter lovforslagets fremsættelse.
  • At anlægget er nettilsluttet senest 6 må̊neder efter fremsættelsestidspunktet.

 

Vi står nu over for et tidspres i flere niveauer og adskillige ubesvarede spørgsmål:

Vil priserne på solceller falde kraftigt i 2013 på grund af den formodentlige lavere efterspørgsel?  Hvor kan man opbevare 40 m2 solceller, hvis leverandøren ikke tilgodeser vores krav?

Spørgsmålene er mange. Vi har weekenden til at finde svar på de fleste spørgsmål. Forhåbentligt er vi klogere på mandag.

Læs mere om den nye ordning på SKATS hjemmeside, på energibolig.dk og læg og debbater om ordningerne på debatter om ordningerne solcelledebat.dk.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial