Alternativ energi

Passivhus vs. BR2020 – energirammekrav

Forskellen på energirammekrav ved passivhuse og lavenergiklasse 2020-huse

Den generelle opfattelse er, at forskellen mellem kravene til passivhuse og 2020-huse er komfort og brugervenlighed, der ikke er tænkt ind i passivhuset, men er taget højde for i 2020-kravene.

 

Passivhuse

 

energirammekrav

 

Passivhuse bliver bygget med formålet at være energineutrale.  Energirammekravene omfatter blandt andet på isolering, u-værdi, materialer, placering, indeklima, vinduer og tæthedsværdi.

De tre primære krav:

  • Årligt Kw pr. m2 til rumopvarmning max 15 kW.
  • Primært energiforbrug max 120 kW pr. m2 pr. år.
  • Lufttæthed på under 0,6 ved en tryktest.

De 15 kW må ikke findes ved fx solvarme, så der tages ikke højde for energikilden. Det er irrelevant, om der er græs, solceller eller tagpap på taget, da dette ikke indgår i kW-beregningerne.

 

2020-energirammekrav

Der tages i højere grad højde for komfort og funktionalitet.

Primære krav

  • Maks 20 kW årligt pr. m2 pr år. (BR2010 har 85 kW pr m2.)
  • Varmetab gennem klimaskærm eksl. vinduer æg døre i W/m2: 3,7
  • Glasarealet skal svare til mindst 15 pct. af gulvarealet i beboelsesrum og køkken/alrum, (hvis rudernes lystransmittans er større end 0,75).
  • Luftvarme må ikke være den eneste varmekilde.

Der er ikke samme krav til u-værdi, vinduer, etc. ved BR2020, så længe husets endelige energiforbrug ikke overstiger 20 kW. VE-anlæg kan således kompensere for mindre vinduesparti, der samtidig ikke overopheder huset om sommeren. Der er ved 2020-krav taget højde for komfort, hvor der i passivhuse ofte vil blive for varmt om sommeren og for koldt om vinteren. Komforten indebærer blandt andet krav til ventilationsanlæg, pumper, vinduer, døre, etc.

Her er en opgørelse over, hvilke energitiltag der kan forbedre dit kW-forbrug.

Energibehov i et enfamilieshus med fjernvarme i kWh/m² pr. år afhængigt af energitiltag og opgørelsesmetode med hensyn til primærenergifaktorer:

3-lagsruder                                    48,4

Kompositvinduer                         45,3

Terrændæk +150 mm                 43,6

Loft +100 mm                               41,4

Ydervægge +40 mm                    36,3

Pumpe                                            35,0

Bal. mek. vent og tæt bygn.       26,9

Ydervæg +60 mm                       25,2

Solceller til 2020: 3,8 m²          19,8

 

Mere om passivhuse: http://www.passivbolig.dk/passivhuse, http://www.passivhus.dk/

Mere om BR2020: http://ing.dk/artikel/120287-2020-krav-skal-rette-op-paa-lavenergi-husenes-blakkede-ry

En kommentar

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial