Byggebranchen,  Rådgivere,  Økonomi & Finansiering

Hvilken entrepriseform skal man vælge?

byggeri - entrepriseform

 

Entrepriseformer

Der findes tre forskellige entrepriseformer. En fagentreprise, en hovedentreprise og en totalentreprise. Når man ønsker at bygge et nyt hus, skal man som bygherre beslutte sig for, hvilken entrepriseform man ønsker. Der er fordele og ulemper ved alle tre entrepriseformer. De primære forskelle er økonomi og projektering.

Fagentreprise

Når du vælger en fagentreprise, bliver du som bygherre ansvarlig for projektledelse under byggeriet. Du skal selv indhente tilbud fra de forskellige underentreprenører, sørge for en tidsplan og at den overholdes og desuden føre tilsyn, medmindre en ekstern rådgivende enhed ansættes til dette.

Fordelene ved en fagentreprise er, at du kan holde priserne nede, blandt andet fordi du selv projektstyrer. Der er mere gennemsigtighed i priserne, da der ikke er lige så mange trin i entreprisen. Desuden kan du selv være dybt begravet i projektet, hvis det har interesse, da det kræver tid og lyst at organisere, planlægge og føre tilsyn undervejs.

Dette kan naturligvis være en ulempe, hvis man ikke har erfaring med tidligere byggeprojekter og ikke kender til byggeriets gang og faser. Her vil det være en stor udfordring at påtage sig som bygherre, og man må påregne ekstra tid i tidsplanen, da den højst sandsynligt ikke vil holde på grund af manglende koordinering.

Hovedentreprise

Ved en hovedentreprise styrer en entreprenør hele byggeprojektet fra første spadestik. Det vil typisk være det håndværkerfirma, der har den største opgave i projektet, som fungerer som hovedentreprenør. Entreprenøren har ansvaret for at overholde budget, tidsplan og koordinering af de forskellige underentreprenører til forskel fra en fagentreprise, hvor det er bygherren selv.

Som bygherre er man ved denne entrepriseform selv ansvarlig for at udfærdige materiale og indhente tilladelserne til byggeriet. Dette indbefatter eventuelle zonetilladelser, nedrivningstilladelse, byggetilladelse fra kommunen samt udbudsmaterialet til entreprenøren. Mange vælger dog en rådgiver til at varetage sådanne opgaver. Desuden er det normalt at bruge rådgiveren til at føre uvildigt tilsyn under byggeprojektet.

Fordelen ved denne entrepriseform er, at det ikke er ens ansvar som bygherre at overholde tidsplanen og budgettet. Til gengæld bør man overveje at ansætte en rådgiver til at hjælpe med udbudsmaterialet samt at føre tilsyn undervejs.

Totalentreprise

En totalentreprise forekommer, hvor bygherre kun giver ønsker og ideer, og totalentreprenøren med egne underentreprenører udfører hele projektet fra tegninger til femårig gennemgang.

Denne entrepriseform forekommer typisk ved typehuse, hvor man som bygherre mødes med en sælger og forklarer, hvad man ønsker. Man foretager til- og fravalg ud fra standarderne og har ofte mulighed for materialevalg.

Fordelen ved denne form er, at totalentreprenøren ofte har bygget mange tilsvarende huse, så processen derfor er hurtigere end ved arkitekttegnede huse. Desuden er materialerne ofte standard, og prisen på huset kan derfor holdes nede. Til gengæld betaler man mere for entrepriseform i form af ugennemsigtighed og et større ansvar hos entreprenøren.

Entrepriseformen kræver endvidere, at der tegnes en byggeskadeforsikring.

Kilder: Bolius og Boligejer

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial