Love og regler

Hvad er forskellen på byggeloven, BR10 og planloven?

br10

 

Når man bygger, uanset om det er selvbyg, typehus e.l., er der forskellige love og reglementer, man skal overholde. Dette inkluderer byggeloven, herunder bygningsreglementet, såvel som planloven. I korte træk formulerer byggeloven de overordnede regler på byggeområdet. Disse regler uddybes i bygningsreglementet. Planloven indeholder de generelle bestemmelser om landets opdeling i by-, landzoner og sommerhusområder såvel som kommuneplanlægning.

Byggeloven

Byggeloven, der blev vedtaget i 1998 og senest er ændret i 2010, er den rammelov, der beskriver de overordnede regler og blandt andet sikrer byggeriet i forhold til brand, sikkerhed og sundhed samt udbedring af byggeskader. Loven er endvidere til for at fremme arkitektonisk kvalitet og for at modvirke unødvendigt ressource- og råstofforbrug unger byggeriet.

Loven er gældende ved nybyggeri, tilbygning, ombygning, ændring af benyttelse af byggeri og nedrivning.

Læs mere om byggeloven på boligejer.dk, og find loven her.

Bygningsreglementet – BR10

BR10 trådte i kraft den 30. juni 2010 og er en opdateret udgave af BR08. De primære ændringer fra BR08 til BR10 handler om skærpede energikrav, kapitel 7.

Generelt indeholder bygningsreglementet krav om, hvordan nybyggeri, ombygning og tilbygning skal udføres. Der stilles blandt andet specifikke krav til energiforbrug, handicaptilgængelighed, brandsikkerhed, indeklima, størrelse og afstand til skel. Desuden beskriver kapitel 7, hvad kravene er for at kunne klassificere en bygning som lavenergi klasse 2015 og 2020.

Find reglementet her.

Planloven

Planloven blev vedtaget i 2009 med sidste ændringer tilføjet i 2013.

Formålet med planloven er at sikre, at planlægning af områder forener samfundsmæssige interesser. Loven skal værne om landets natur og miljø, så udviklingen af samfundet er bæredygtigt og bevarer dyre- og plantelivet. Formålet er at bevare værdifulde bebyggelser, bymiljøer, landskaber og åbne kyster, samt undgå forurening af naturen.

Som privatperson er planloven primært relevant i forhold til by- og landzoner.

Kapitel 5 omhandler lokalplaner, der udføres af den enkelte kommune. Det er derfor kommunen, man skal henvende sig til for en lokalplan over det gældende område. Se mere på ois.dk.

Kapitel 7 omhandler zoneinddeling. Se mere på ois.dk. §35 og §36 omhandler landzoner og byggetilladelser hertil. Det er vigtigt at være opdateret på disse paragraffer, hvis man skal søge om byggetilladelse i landzone, da særlige regler er gældende her.

Læs mere om planloven på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside og find loven her.

For yderligere information om love vedrørende byggeri: boligejer.dk, Bolius.dk og retsinformation.dk.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial