Kommunale sysler

Greve Kommune

Vi er blevet opmærksomme på, at Greve Kommune kan være tunge at danse med, når det kommer til facade og tag i landzone.

Efter samtale med kommunen kan det konstateres, at de generelt foreskriver, man skal bygge i landlig stil, gerne i takt med det hus, der lå på grunden før. Der er bestemte regler med hensyn til taghældning og facade, som kan betyde, vi skal forlade vores funkisdrømme.

Vores plan er nu at sende en facadetegning af et hus med ensidig taghældning med mørke mursten og se, hvad kommunen siger til det. Vores grund ligger godt gemt både fra offentlig vej og naboer, så vi håber på dispensation. Yderligere står der i kommunalplanen, at komunen gerne ser, man bygger energivenligt:

Greve Kommune vil jf. Klima- og Energipolitikken arbejde for at skabe rammer i kommuneplaner, lokalplaner mv., der ikke begrænser muligheden for lavenergibyggeri og andre energibesparende tiltag mv.”

Vi vil derfor udfærdige et dokument med argumenter for, hvorfor vores byggeri skal godkendes ud fra ovenstående.

At bygge i landzone kan endvidere betyde, at vi  risikerer at vente i op til 12 uger, da der først skal indhentes byggetilladelse til landzone, som skal i høring hos naboerne (der i øvrigt bor over 100 meter væk). Dernæst skal der indhentes den normale byggetilladelse, som tager op til en måned. Vi kan således allerede nu konkludere, tidplanen ikke holder. Vi har heldigvis ikke sat lejligheden til salg endnu, og betaler først af på grunden fra 1. september, så vi kan stadig tilpasse projektet den lange tilladelsesfase.

Men det er en streg i regningen.

Leave a Reply

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial